Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
låne penger på dagen

LÅNE PENGER PÅ DAGEN

Oppdatert 17.01.2022
Vis Filter

Velg beløp

Velg alder

 • 5 000 - 500 000 Lånebeløp
  6,99% Rente fra
  12 - 180 Måneder Løpetid
  25 Min. alder
  Lån nå
  Annonselenke
  5/5 (28 Anmeldelser)
  12,90% (150 000 kr, eff.rente 15.10%, 5 år, etbl geb 900 kr, totalt 214 582kr.)
 • 10 000 - 50 000 Lånebeløp
  8,73% Rente fra
  12 - 80 Måneder Løpetid
  20 Min. alder
  Lån nå
  Annonselenke
  5/5 (18 Anmeldelser)
  Eff. rente 25,88%, 25 000,-, o/5 år, kostnad 16 595,-, totalt 41 595,-.
 • 5 000 - 40 000 Lånebeløp
  9,90% Rente fra
  12 - 60 Måneder Løpetid
  20 Min. alder
  Lån nå
  Annonselenke
  5/5 (12 Anmeldelser)
  Eff.rente 16,37%, 20.000,- o/5 år, etabl.geb. 495,-, Totalt: 28.667,-
 • 1 000 - 20 000 Lånebeløp
  53% Rente fra
  1 - 12 Måneder Løpetid
  20 Min. alder
  Lån nå
  Annonselenke
  5/5 (24 Anmeldelser)
  Eff.rente 243%, 8 000,- o/90 dager, etabl.geb. 350,-, Totalt: 9 764,-
 • 50 000 - 500 000 Lånebeløp
  7,49% Rente fra
  12 - 180 Måneder Løpetid
  23 Min. alder
  Lån nå
  Annonselenke
  5/5 ( Anmeldelser)
  Eksempel: 65.000 o/5 år. Eff. rente: 15,8%. Etabl. geb.: 1% (950 kr.). Totalt kr.: 92.354,-. Løpetid 1-15 år. Rente: 7,9% – 22,25% p.a.
 • 10 000 - 75 000 Lånebeløp
  19,88% Rente fra
  12 - 80 Måneder Løpetid
  20 Min. alder
  Lån nå
  Annonselenke
  4/5 (18 Anmeldelser)
  Eff.rente 19,88%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 1820,-, Totalt: 99.570,-
 • 10 000 - 100 000 Lånebeløp
  7,9% Rente fra
  1 - 15 Måneder Løpetid
  23 Min. alder
  Lån nå
  Annonselenke
  5/5 (14 Anmeldelser)
  Eff.rente 15,8%, 65.000 kr over 5 år, etablering 950,-, Totalt: 92.354 kr
 • 5 000 - 500 000 Lånebeløp
  6,99% Rente fra
  12 - 180 Måneder Løpetid
  18 Min. alder
  Lån nå
  Annonselenke
  4/5 (13 Anmeldelser)
 • 25 000 - 500 000 Lånebeløp
  8,95% Rente fra
  12 - 180 Måneder Løpetid
  20 Min. alder
  Lån nå
  Annonselenke
  4/5 (11 Anmeldelser)
  Eff.rente 17,54%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 900,-, Totalt: 95 413,-
 • 5 000 - 100 000 Lånebeløp
  20,55% Rente fra
  1 - 12 Måneder Løpetid
  23 Min. alder
  Lån nå
  Annonselenke
  5/5 (11 Anmeldelser)
  Eff.rente 20,55%, 15.000 o/12mnd. Totalt kr 16.607
 • 1 000 - 15 000 Lånebeløp
  269,46% Rente fra
  1 - 80 Måneder Løpetid
  18 Min. alder
  Lån nå
  Annonselenke
  5/5 (42 Anmeldelser)
  Låneeksempel: Eff.rente 1732% ved 3 000,- o/30 dager, etabl.geb. 0,-, Totalt: 3.810,-

Låne penger på dagen

Slik kan du enkelt låne penger på 1-2-3

I dagens samfunn er man mer og mer vant til at alt skjer raskere enn tidligere. De fleste ønsker ikke vente mange minuttene på informasjon etter at flere og flere løsninger er blitt sanntidsløsninger som tilbys via internett. Man skal ikke mange år tilbake når man skulle låne penger før det var vanlig at man fylte ut en lånesøknad på papir og man måtte vente i lang tid før man fikk en telefon fra en bankrådgiver som skulle ha mer informasjon, og så måtte man gjerne vente enda lenger etter at søknaden ble sendt i posten til en overordnet som skulle godkjenne søknaden. Forbrukslån på dagen var helt utenkelig. Selv korttidslån som skulle være innskudd inntil man kunne få overført et boliglån, var heller ikke lån på dagen.

Det samme opplevde man gjerne om man skulle kjøpe kostbare forbruksvarer. Skulle man kjøpe en båt eller en bil, måtte man gjerne selger vente til man kunne få utstedt en bankremisse for å få overført større pengebeløp, eller man måtte vente i flere dager før det kunne overføres fra konto til konto. I tillegg brukte man lengre tid på å vurdere om man ville kjøpe en bil eller en båt.

I dag forventer man at alle transaksjoner foregår umiddelbart, og man er ikke vant til å måtte vente på at en person skal behandle en lånesøknad. I dag vil man ha beskjed om at man får låne penger på minuttet og man vil låne penger på dagen.

låne penger på dagen

 

Låne penger med bedre teknologi

Den store endringen på dette området skyldes ny teknologi som tillater sammenkobling av flere instanser slik at de kan kommunisere direkte i stedet for at noe må oversendes per brev. Man har løsninger internt i banker som godkjenner lånesøknader umiddelbart på grunnlag av et antall faktorer som må være tilfredsstilt hos søkeren. Med lånesøknader på nett taster søker selv inn all informasjonen som er nødvendig for denne elektroniske avgjørelsen, og de sendes direkte til systemet som skal godkjenne søknaden. Er det tvilstilfeller, så sendes søknaden videre til en person, men de fleste søknader gir deg beskjed på nett om du får låne penger på minuttet.

Selv om det tok flere år å komme dit, er vi i dag i en situasjon hvor vi ikke behøver å skrive ut søknaden om lån på dagen på noe tidspunkt. Vi fyller ut skjemaet på nett, trykker på Send, og vi har beskjed om vi kan låne penger på minuttet. Vi får tilsendt dokumentene elektronisk, og vi signerer elektronisk. Den delen som har tatt lengst tid å få på plass, er elektronisk signatur. Nå er det juridisk godkjent å signere med for eksempel BankID, som er den metoden som benyttes mest hos bankene.

Raske pengetransaksjoner

Hvis man ønsker å låne penger raskt, er man avhengig av raske pengetransaksjoner for at dette skal kunne løses. I dag praktiserer flere banker umiddelbare overføringer, i stedet for at man må vente et døgn på pengeoverføringer. Derfor er det mulig å få låne penger raskt. Om man får gjennomført alle stegene, og signert lånetilbudet elektronisk, så kan bankene i dag klare å overføre penger til deg som er på konto samme dag. Men fortsatt kreves det som oftest at man har signert dokumentene innen et tidspunkt på dagen slik at man kan få inn overføringen i siste overføring fra banken. Man må ha konto i samme bank som långiver om man skal kunne få overført penger raskere enn det.

Økt ønske om lån på dagen

På grunn av at denne økte omsetningshastigheten for brukte og nye forbruksprodukter, og en økt forventning til at overføringer bekreftes raskere enn tidligere, så ønsker mange å låne penger på dagen. Flere forbrukere styrer unna låntilbydere som ikke tilbyr lån på dagen. I det minste ønsker de å ha bekreftet lånesøknaden umiddelbart slik at de vet at de har tilgang på de pengene de trenger for å kjøpe det de ønsker.

Ikke bare forventer man å låne penger raskt, men tilbyderne tilpasser seg løpende etter forskjellige behov hos kundene. Flere tilbydere i dag har også lagt til rette for å kunne tilby å låne penger uten inntekt eller å låne penger uten jobb. Men de fleste som tilbyr denne typen løsninger vil kreve at du stiller med sikkerhet for hele lånebeløpet. I tillegg vil de fleste som tilbyr lån uten jobb eller lån uten inntekt kreve at opplåningsgraden på sikkerheten er lavere enn ved vanlige lån. Du kan få lån uten jobb eller inntekt om du for eksempel kan stille sikkerhet som har såpass høy verdi at lånet kun utgjør 65% av verdien. Om man tar opp denne typen lån, må man forvente at eiendommen man stiller sikkerhet i vil bli solgt for å dekke inn lånet om man ikke klarer å betale. Man bør være sikker på at man får inn inntekten i tide for å få beholde eiendommen man stiller som sikkerhet.

Denne typen lån kan være en fordel om man ønsker å starte opp sin egen virksomhet og derfor ikke kan vise til fast inntekt eller jobb. Man forventer inntekt på virksomheten som kan dekke inn avdragene på lånet, og på den måten sikrer at lånet blir betalt i tide.

Lån penger på minuttet

Lånesøkere er blitt vant til at de fleste långiverne tilbyr bekreftelse på lån på minuttet. Man forventer å kunne fylle ut en søknad på nett, og få umiddelbart svar på søknaden. Når man da i tillegg kan signere elektronisk, vil hele prosessen være overstått på få minutter, og man kan planlegge kjøpet sitt. Det finnes selvfølgelig en stor andel av låntakere som fortsatt ønsker å ta turen innom banken sin og prate med sin rådgiver i banken, for så å fylle ut en søknad sammen med rådgiveren. Men også bankene ser fordelen med raske løsninger på nett. Dette reduserer behovet for rådgivere i banken. Rådgiverne vil derfor i mange tilfeller be lånesøkeren om å fylle ut søknaden på nett. De fleste bankene har innsett at dette er en lønnsom måte for dem å drive sin virksomhet, og de legger derfor ned flere filialer rundt omkring i Norge.

Dette gjør at valgmulighetene er begrenset. Konkurranseelementet til bankene blir til slutt hvem som kan tilby lånet raskest til kundene. Det er selvfølgelig også fortsatt en forskjell på produktene i forhold til renter og gebyrer, men tilbyderne må ha et ganske godt tilbud til kundene for at en stor andel av kundene skal velge dem om de ikke har en automatisert låneprosess på nett.

Lånesøkere velger långiver i henhold til raskt svar

Når teknologien har bragt samfunnet til et punkt hvor man håndterer det meste på nett i stedet for å dra til en bank eller til en butikk for å få hjelp av en person for å kjøpe varer eller tjenester, så er det nødvendig for banker og andre finansinstitusjoner å kunne tilby sine kunder en praktisk løsning for å få svar på sine søknader om lån på minuttet. Helst vil kundene løse alt direkte fra en mobiltelefon slik at de kan ordne praktiske ting mens de er på bussen til og fra jobb, eller i lunsjen på jobb. Man ønsker ikke lenger å være bundet filialer og fysiske butikker som stjeler mye tid fra en effektiv hverdag, men man velger de mest praktiske løsningene for de tjenestene man ønsker.

Det vil i dag derfor være vel så viktig at långiver har en god løsning for nettbank på mobil som det vil være at du kan låne penger raskt ved hjelp av søknader på nett som gir umiddelbart svar. Långiverne som i dag ikke har gode løsninger for at kundene selv kan utføre søknadsprosessen, få umiddelbart svar, få pengene raskt på konto og kunne administrere lånet på en praktisk måte, vil få utfordringer med å nå sine respektive kunder. Om en ung låntaker i dag får et skjema i hånden som må fylles ut, kan kunden allerede ha mistet interessen om man ønsker å få denne personen inn som lånekunde i banken.

For banker og finansinstitusjoner er det i dag stor konkurranse for å få låne pengene sine ut til forbrukerne, og man kan derfor ikke la seg henge etter i denne utviklingen. De som er i forkant skaffer seg raskt en voksende kundemasse. Eksempler på dette kan man finne med flere nyetablerte långivere som kommer med små endringer i tilbudet og som gjerne bryter med en praksis som alle andre har hatt i mange år. For eksempel ved at man tilbyr gebyrfrie kontantuttak når interesser i bransjen og myndigheter ønsker å få bort bruk av kontanter ved at man må betale høye gebyrer for dette, eller man oppretter forbrukslån hvor man oppfordrer kunden til å kun betale tilbake renter i stedet for å kreve at man skal betale avdrag på lånet. Uten en annen grunn enn at man ønsker å administrere hvordan forbrukere bruker pengene sine, så har de fleste tilbydere av forbrukslån og kredittkort krevd en viss andel nedbetaling hver måned. Selv om hensikten med dette kan være uklar, da kundene enkelt kan ta ut innbetalt beløp på et kredittkort straks etter det er innbetalt og dermed kun betale renter på tradisjonelle løsninger også.

Det er skjedd mange endringer i løsninger for forbrukslån og smålån på dagen. Kunder forventer i dag å kunne få svar på sin søknad om lån på minuttet og de forventer å kunne få utbetalt pengene senest dagen etter dokumentene er signert elektronisk. Man benytter som oftest ikke en kunderådgiver lengre, men ordner hele lånet på nett og møter ofte aldri den finansinstitusjonen man låner pengene fra.

Hvordan går man frem for å låne penger på dagen?

Før man låner penger må man alltid ta en gjennomgang av utgiftene man har fra før så man har et godt overblikk over hvor mye penger man har til rådighet for de ekstra utgiftene de innebærer med et lån. Det er flere faktorer som spiller inn her. Det kan være sivil status, jobbsituasjon, boliglån og framtidsutsikter.

Når du har funnet ut hvor mye du kan betale hver måneden i avdrag på et lån kan man lett ta et Google søk på f.eks. ”låne penger på dagen” eller forbrukslån kalkulator for å finne de beste lånetilbyderne.  Man får da opp et stort antall banker som kan tilby lån til ditt formål. Det er viktig å sjekke nedbetalingsplan, betingelser og vilkår. Det er ikke alltid lønnsomt å ta den første å beste. Sjekk alltid hvilken rente du kan få. Det er ofte svært små forskjeller mellom bankene, men ti kroner i måneden blir mye penger på sikt. Når du har funnet en aktuell lånetilbyder fyller du enkelt ut skjema på nett, sender det inn elektronisk og avventer svaret. Etter noen timer, når du har fått et positivt svar, er det bare å signere med BankID så kommer penger på konto bare noen timer etterpå. De fleste banker som tilbyr å låne deg penger på dagen vil være i stand til å overføre pengene til din bankkonto i løpet av svært få timer. Prosessen er rask, enkel og helt sikker.

Useriøse aktører?

I Norge har finansnæringen svært god oversikt over tilbyderne, men med internett kan det ofte være litt uoversiktlig. Du kan oppleve at noen vil spørre deg etter personopplysninger som kan misbrukes. For å unngå dette kan du prøve følgende tips:

 1. Sjekk alltid om nettsiden som tilbyr lån har et .no domene. Dette er alltid et godt tegn, da det stilles noen krav til nettsider som har dette. Blandt annet må nettstedet ha en tilknytning til Norge for å ha .no domene.
 2. Du kan lett søke på bedriften i brønnøysundregisteret. Dette koster ingenting.
 3. Ta alltid en ekstra sjekk på hvilke sikkerhetsløsning nettsiden bruker. Om siden bruker Nets eller BankID så kan du føle deg trygg på at nettstedet er en seriøs aktør.

«Stol på magefølelsen og ikke gi ut personlig informasjon på epost. Er det for godt til å være sant, så er det ofte det.»

Det kan oppstår situasjoner hvor man trenger penger raskt. Det kan være tilbud på drømmereisen, bilen må repareres eller at oppvaskmaskinen har gått i stykker. Da kan det være greit å låne penger på dagen. Dagens banker og finansaktører har forstått dette, så det er relativt lett å låne penger raskt. Ettersom alt går gjennom nett, så slipper man å dra innom en finansinstitusjon eller bank for å fylle ut søknad og levere relevant informasjon.

Prosessen til de beste lånetilbyderene er helt elektronisk. Informasjonen man fyller ut på nett blir kryptert i henhold til strenge sikkerhetskrav som gjelder. Bankene har mange saksbehandlere som sitter klare til å ta imot søknaden din, og godkjennelsesprosessen tar mellom 1 til 4 timer. Så fra du har søkt elektronisk på nett til du får et tilbud på lån i innboksen din tar det svært kort tid. Når du har fått et tilbud kan denne enkelt godkjennes med BankID eller andre sikre betalingsløsninger. BankID kan man også få på mobilen nå, slik at man slipper å gå rundt med BankID brikken som var vanlig før.

Så enkelt er det faktisk å låne penger på dagen med det elektroniske systemet som eksisterer i dag.

Lånet er godkjent straks etter at lånet er signert med BankID, men det kan ta opp til 3 virkedager før pengene er tilgjengelig på kontoen din. Dette kan skyldes forsinkelser i overføringene mellom bankene. Når det er sagt, kan man enkelt låne penger på dagen ettersom låneprosessen er unnagjort på en dag selv om pengene er på konto 1 til 3 dager senere.

Hvilke ulemper er det ved å låne penger på dagen?

Man kan ikke låne flere millioner på denne måten, så det er svært vanskelig å få lån til bolig på dagen, selv om noen saksbehandlere klarer dette om alle papirer er klare til innsendelse fra kunden. Sannsynligvis vil dette også forenkles med tiden. Pr i dag kan man primært låne opp til kr 500 000 på dagen.

Om man føler det er litt ubehagelig å sende inn søknad online, så kan dette også gjøres over telefon. De fleste bankene har ansatte som jobber med dette og kan hjelpe deg med søknadsprosessen. Bankene har også som oftest normale åpningstider.

Ettersom søknadsprosessen er svært enkel på nett, så vil de fleste ikke ha behov for dette, men det er greit å vite at man har muligheten. Finansinstitusjonene har også egne nettsider som gir en god informasjon angående å låne penger på dagen, søke om kredittkort eller forbrukslån. Det kan vare greit å ta en titt på disse sidene uansett hvor komfortabel man er med netthandel.

Søk lån Raskt, sikkert og praktisk

Det å låne penger på dagen online vil det bare bli mer og mer av i fremtiden. Dagens sikkerhetssystemer på nett er så gode at man kan føle seg svært trygg ved å søke om lån elektronisk. Vi ser at forbrukere flest bruker kort som betalingsløsning og mindre med fysiske penger. Det å låne penger over nett er en naturlig utvidelse av kredittkort og er svert enkelt i praksis.

Har du behov for å låne penger raskt?

Om du finner ut at behovet for å låne penger på dagen er der, så eksisterer det svært mange gode lånetilbydere på nett. Ved å søke direkte på nettsiden til bankens nettside får du en rask og effektiv behandling av din søknad og du vil få en tilbakemelding på din søknad i løpet av få timer på epost. Neste steg blir da å signere med BankID. Du vil da få pengene på konto i løpet av noen timer, i verste fall 3 dager. Avhengig av hvilken bank du bruker. Du står da fritt til å bruke pengene på hva du vil.

Hvem kan få lån på dagen?

Ettersom det er så mange som ønsker å låne penger på dagen er det derfor stor konkurranse mellom lånetilbyderne. De ønsker å få tak i de beste kundene. Mange banker har ferdig satt opp lån for å dekke forskjellige økonomiske situasjoner. Så uansett hvilke situasjon du er i, vil du sannsynligvis finne en lånetilbyder som passer for akkurat deg. Vi i låne-penger-på-dagen.no har satt opp de 3 beste bankene som har raskest utbetaling.

La andre gjøre jobben for deg.

Som nevnt tidligere er det svært mange lånetilbydere online, men de som tilbyr de beste rentene eller de beste betingelsene er ikke alltid det beste alternativet. Det kan være skjulte kostnader og betingelser som gjør det ugunstig å bruke tilbyderen. Dette finner man som oftest fort ut av ved å lese betingelser og vilkår til banken. Man må fort frem med kalkulator i disse situasjonene.

En mulighet mange benytter seg av er å la andre gjøre jobben for deg. Det har dukket opp mange som tilbyr slike søketjenester på lån i dag. Disse firmaene tjener penger på provisjon de får fra bankene for hver kunde de søker for som blir godkjent. Det er derfor viktig for dem å finne den beste banken slik at kunden blir fornøyd. De får først betalt når lånet er utbetalt. Slike tjenester er somregel gratis og uforpliktende for kunden. Slike mellomledd presenterer ofte mellom 2 – 5 tilbud som kunden kan velge fritt fra. Fordelen er at du sparer tid og ulempen er at du mister litt av kontrollen.

Hvorfor søke om å låne penger på dagen?

Det oppstår ofte situasjoner som gjør at man trenger penger raskt. Som oftest skyldes det at man trenger penger til noe akutt, gjerne noe som har gått i stykker. Eller kanskje man trenger et avbrekk fra hverdagen å vil ut på drømmereisen.

Finansinstitusjonene som tilbyr lån spør ikke om hva du skal bruke pengene til, men det er viktig å tenke seg om to ganger før man tar opp et lån. Alle lån må betales tilbake over flere år så man binder seg til en lang forpliktelse hvor betingelsene kan endre seg underveis. Renten kan både gå opp og ned.  Om renten går ned så ser man sjeldent et stort utslag på lånet. Går renten opp derimot vil man merke det på den månedlige utgiften. Konklusjonen er derfor om du skal låne penger på dagen er det viktig å vite at man har midlene til å betjene månedsprisen, ikke bare om ett år, men også om 5 og kanskje 10 år.

Ønsker du å låne penger uten kredittsjekk? da kan du ta en titt her.

Brukerrangering:
4.5 / 5
basert på 25 tilbakemeldinger
Gi tilbakemelding